Soundcamp 2020_Cona

Soundcamp 2020?
spletni festival, v okviru projekta?Acoustic Commons
sobota, 2. maj od 5AM (UTC+1) – nedelja, 3.maj 6AM
link?http://soundtent.org/reveil/index.html#/
project sitehttp://soundtent.org

Sodelujo?i umetniki na povabilo Cone:?beepblip, Colin Black, OR poiesis, Irena Pivka, Luka Prin?i?, Manja Risti?, Robertina ?ebjani? in Brane Zorman.
Pripravili bomo tudi pogovor s Slovenskim dru?tvom za prou?evanje in varstvo netopirjev ter mednarodnim partnerjem.

Ve? informacij ?www.cona.si

Posted in FM in online oddajanja | Comments closed

radioCona: Krajine pripovedi JV // podcasti

objava podcastov FM razstave po dnevih
kuratorica: Manja Risti?

Lepo vabljeni k poslu?anju in raziskovanju FM razstave, ki je potekala med 18. in 23. januarjem 2020. Zvo?na dela razstave so razvr??ena za vsak dan posebej, skladno z izborom Manje Risti?, ki je pripravila osem vsebinsko kuriranih sklopov.

radioCona:Krajine pripovedi JV razstavlja dela zvo?ne umetnosti s fokusom na bioakustiki in umetni?kih intervencijah v terenske posnetke ter sku?a odgovoriti na nekatera vpra?anja o mnemopoetikah Balkana in Jugovzhodne Evrope. Razstavo je soustvarilo 48 umetnic in umetnikov iz osmih dr?av. Kuratorica Manja Risti? se je spra?evala o tem ?kje v tej vseprisotni vlogi zvoka naj bi iskali njegov dru?beni in kulturni vpliv??. Kot odgovor je zapisala: Morda bi morali gojiti precej budisti?no naravnan pristop – vztrajati na odgovorni in so?utni izobrazbi, raziskavah in kulturnih re?itvah, ki poudarjajo pomen vsake ?ive stvari ali pri iskanju na?inov, s katerimi bi lahko kon?no prepoznali pomen in opredelitev vseh oblik intuicije v vsestransko hevristi?ni izgradnji novih razumevanj zaznave. Moja intuicija je odvisna od zelo specifi?ne oblike poslu?anja, obenem pa jo pogosto obarva mnemopoeti?no izku?anje moje neposredne okolice.?

Program po dnevih

Posted in FM razstava | Comments closed

radioCona: Krajine pripovedi JV

FM razstava
18.-23. januar 2020, od 18.33
vsak dan to?no ob uri ko nastopi no?
88.8 MHz (podro?je Ljubljana) in www.yuanli06.top
kuratorica: Manja Risti?

Ve? o FM program po dnevih in pdf.description of works, ?besede kuratorice na povezavi?radioCona:?Krajine pripovediJV

Predstavljena bodo dela umetnic_kov:?Artists:?Amper-o-mat, Marija Balubd?i?, beepblip, Ivan ?konjevi?, Toni Dimitrov, Martin Eccles, Bojan Gagi?, Miron Ghiu, Ana Gnjatovi?, Lukatoyboy, Regina Ionescu, Jovana Ivanac, Jasna Jovi?evi?, Tina Kozin, Mirian Kolev, Rastko Lazi?, Ga?per Livk, Svetlana Mara?, Sa?a Rakef, Simina Oprescu, OR poiesis, PonTon, Ronald Panza, Maria Papadomanolaki, Peter Parmakov, Marko Paunovi?, Bo?tjan Perov?ek,Irena Pivka, Bojana ?alji? Pode?va, Maria Ponce, Anamaria Pravicencu, Sa?o Puckovski, Sa?ka Rakef, Manja Risti?, Yoana Robova, Sa?a Spa?al, Sound_00 + Lefterna, Igor Stangliczky, Teodora Stepan?i?, Robertina ?ebjani?, Marija ?umarac, Jan Turk, Mauricio Valdés San-Emeterio, Vida Vatovec, Ivo Vi?i?, Roberto Vodanovi?, Ale? Hieng – Zergon, Brane Zorman.

Dogodka ob FM razstavi v galeriji Steklenik:

torek, 21.1.2020, ob 19’00
Manja Risti?: Uvod v zvok in poslu?anje kot psihoenergetska dejavnika?predavanje

Avtorica bo opredelila osnovne fizi?ne in fiziolo?ke pogoje, ki pove?ejo energijo in zvok – v kontekstu izgradnje edinstvene ?ustvene osnove, ki nadalje sodeluje pri razvoju psiholo?ke infrastrukture.

 

torek, 21.1.2020, ob 20’00
Jata C: Bibaret JC210120?zvo?ni dogodek v ?ivo

Jata C bo v svojem performansu prislu?kovala bitjem, ki premorejo popolno preobrazbo telesa in sobivajo v soodvisnosti z drugimi vrstami. Preko slu?ne zaznave bodo posku?ali vpeljati svoj lastni, umetni?ki uvid v obliki spekulativne misli in ustvarjalnosti na temo bli?njega sobivanja z ?u?elkami in ?lenono?ci.

 

Posted in FM in online oddajanja, FM razstava | Comments closed

radioCona: soundcamp 2019

Ob zori s pticami, ob mraku z netopirji
spletni performans in dogodki

24-urno spletno poslu?anje oddajanja v ?ivo na platformi REVEIL
Od sobote, 4. maja, od 5.00 zjutraj, do nedelje, 5. maja, 6.00 zjutraj (po srednjeevropskem ?asu) 2019

Sobota, 4. maj:
11.00 – 22.00, poslu?alnica spletnega prenosa Reveil v galeriji?Steklenik
18.00 in 19.00, botani?no vodstvo po Rastlinjaku Tivoli
20.00?Maja Zagmeister: Sli?ati netopirje?(delavnica s SDPVN)
Nedelja, 5. maj:
ob 5.00,?radioCona: spletni prenos v ?ivo iz Cerkni?kega jezera,?Notranjski regijski park, Slovenija

Tudi letos se Cona priklju?uje ?esti ediciji mednarodnega projekta?Soundcamp/Reveil, 24-urnem prenosu, kjer umetniki preko odprtih mikrofonov v ?ivo predvajajo zvoke iz narave, ki spremljajo zoro po celem svetu. V ?ivo se prena?a na mednarodni dan zbora zore (International Dawn Chorus Day) po mre?i radijskih postaj in transmisijskih projektov.

ve? informacij?Steklenik

Posted in FM in online oddajanja | Comments closed

Amper-o-mat, beepblip, Bo?tjan Perov?ek, Bojana ?alji? Pode?va, OR poiesis in Brane Zorman: drobljenjeLEDU

?etrtek, 17 .1.? med 22.40 – 23.00
3. program Radia Slovenije – program ARS in EBU
Art’s Birthday 2019 global network exchange

poslu?ajte program?ARS

Delo bo razstavljeno v galeriji Steklenik,
Sobota, 26.1. /otvoritev
Torek, 29.1. ob 19.00. / zvo?ni dogodek v ?ivo

Read More »

Posted in FM in online oddajanja | Comments closed

radioCona: soundcamp 2018

spletni performans
sobota, 5. maj od 5.00 zjutraj? – nedelja, 6. maj, 5.00 zjutraj (UTC +1) 2018
spletni prenos v ?ivo

nedelja, 6. maj ob?4.00 zjutraj
radioCona:Soundcamp?odprti mikrofon

radioCona se peto leto zapored pridru?uje projektu?Soundcamp/Reveil, ki zvezno od mikrofona do mikrofona, v celodnevnem oddajanju ob jutranjem svitu potuje po zemeljski obli.?Reveil?je 24 urno spletno mre?no oddajane zvokov jutranjega svita v ?ivo, ki sovpada z International Dawn Chorus Day.

Produkcija projekta radioCona:soundcamp,?CONA, 2018
Mednarodna partnerska mre?a: SoundCamp, Locus Sonus, Wave Farm/WGXC-FM, Resonance, NAISA, Radius, CONA, CRiSAP.

Posted in FM in online oddajanja | Comments closed

radioCona:ICEbreakerFM

radioCona:ICEbreakerFM
FM razstava in dogodka
nedelja, 11.-?etrtek 15. feb,?FM 88.8MHz in spletni prenos
Vsak dan to?no ob navti?nem mraku; od 18.28 dalje z enominutnim zamikom za vsak naslednji dan.

Ve? o FM?programu in predstavljenih delih na povezavi?radioCona:ICEbreakerFM

Predstavljana bodo dela umetnikov: Amper-o-mat, Marko Batista, beepblip, Ali Bramwell, ?pela Drnov?ek, Anna Friz, Andrej Hrvatin, Gregor Kamnikar, Kathy Kennedy, Jeff Kolar, Konrad Korabiewski, Kikiriki, Volkmar Klien, Andra? Magajna, Simon Macuh, Udo Noll, OR poiesis, Maja Osojnik, Maria Papadomanolaki, Ronald Panza, Bo?tjan Perov?ek, Vasja Progar, Daniel Premec, Irena Pivka, Alenka Pirman, Sa?a Rakef, Mili Sefi?, Maja Smrekar, Sa?a Spa?al (Agapea), Dejan Srhoj, Bojana ?alji? Pode?va, Robertina ?ebjani?, Igor ?tromajer, Jan Turk, Jasmina Zalo?nik, Brane Zorman.
FM razstavo kurirajo: Petra Kap?, Irena Pivka, Jasmina Zalo?nik in Brane Zorman

 

Izpostavljamo?celove?erni koncertni dogodek:
Pre:gon zime
torek, 13. feb., 20.00–22.00
Kino ?i?ka, dvorana Komuna
radioCona 88.8?MHz in Radio ?tudent 89.3?MHz

 

 

Posted in FM in online oddajanja, FM razstava | Comments closed

radioCona:wolFMoon premierna zvo?na dela na WGXC 90.7-FM – Wave Farm Radio

sobota 27. maj 2017: 22.00 – nedelja 28 maj, 2017: 3.00, (UTC/GMT -4)
WGXC 90.7-FM: Hands-on Radio
90.7-FM and?wgxc.org
Najava, program in povezava na prenos

 

Z veseljem najavljamo predvajanje premiernih zvo?nih del avtorjev, ki so nastala v produkciji CONA za januarsko FM razstavo radioCona:wolFMoon. Predvajanje na WGXC 90.7-FM je plod dolgoletnega sodelovanja CONE z Wave Farm – organizacijo in radijsko postajo, ki je v Ameriki in svetu nenadomestljiv distribucijski in partnerski kanal za vzpodbujanje, raziskovanje in predstavljanje novih form zvo?nih in radijskih del.
Predstavljena in predvajana bodo:
Borut Peternelj (Amper-o-mat): DMT1510 (26:02)
beepblip: AM_on_FM / sine_wave (14:05)
Agapea (Sa?a Spa?al): Tides (23:11)
Petra Kap? (alias OR poises): Transluce, moonlight into porcelain cups (23:59)
Tea Vidmar and Ana Kravanja: Pono?i so vse ptice ?rne (At night all birds are black) (22:01)
Miha Tur?i? and ?pela Petri?: Voyager/EME (30:23)
Brane Zorman: It’s in my Nature (59:55)
Robertina ?ebjani?: ?rne kaplje / o kapljanju (Black drops / about dropping) 20:00
Brane Zorman and Maja Smrekar: Wolf Howling (12:27)
Andrej Hrvatin: No Wolf, just Wind and Void! (22:40)
Zvo?na dela slovenskih avtorjev so bila premierno predstavljena januarja letos in nastala v sodelovanju z mentorjema Eleno Biserna in Branetom Zormanom.
Posted in FM in online oddajanja | Comments closed

radioCona:Soundcamp


spletni performans in dogodki
sobota, 6. maj ob 16.00 – nedelja, 7. maj, 2017 do 7.00?(UTC+2)
Reveil,?radioCona?in Rastlinjak Tivoli, Ljubljana? ? ? ? ? ? ? ?

spletni prenos v ?ivo

 

 
Program:
sobota 6. maj, 2017
17.00 – 22.00 knji?nica zvo?nih del (Agapea, beepblip, Andrej Hrvatin, Petra Kap? (alias OR poises), Borut Peternelj(Amper-o-mat), Roberina ?ebjani?, Miha Tur?i?/?pela Petri?, Tea Vidmar/Ana Kravanja, Brane Zorman/Maja Smrekar) naro?ena zvo?na dela za FM razstavo?radioCona:wolFMoon
18.00 – 19.00 Marko Batista in Brane Zorman: zvo?ni performans
19.00 – 20.00 Irena Pivka, Brane Zorman Hoditi Aphelion / Hoditi Perihelion zvo?na sprehoda
20.15 ?Dr. Maja Zagmajster Vodstvo in poslu?anje netopirjev SDPVN
nedelja 7. maj
4.00 Brane Zorman, Marko Trstenjak: radioCona:Soundcamp?odprti mikrofoni

Read More »

Posted in FM in online oddajanja | Comments closed

radioCona:wolFMoon_premierna dela 2017

Posted in Uncategorized | Comments closed
 • jezik

 • radioCona:Krajine pripovedi JV

  FM razstava v ?ivo iz Ljubljane, Slovenia

  LIVE STREAM:
  sobota, 18. - ?etrtek, 23. januar, 2020 od 18.33 - 23.30 zve?er (UTC 0+1)
  povezava na spletni prenos:
  http://tmp.si:8000/radiocona.ogg


  Live StreamV ?IVO

 • radioCona, platforma za uporabo radijskih frekvenc v umetni?kem kontekstu, deluje od leta 2008. FM frekvence razume kot javni prostor in jih raziskuje preko razli?nih aspektov; od umetni?kih del, do galerijskih in FM razstav in avdioknjige. radioCona je intervencija v javni prostor.


 • OBVESTILO

  Arhivske informacije o radioConi (pred 2015) so na angle?ki strani.
 • Meta

澳门威尼人斯娱乐网址