radioCona: PUBLIC SPACE

24. sept. – 2. okt 2008, med 16.00 in 22.00 na 88.8 MHz domet – Ljubljana z okolico in poslu?anje radioCona po spletu – link bo dostopen 24.sept.

Glavnina oddajanja je namenjena vsebini razstave Muzej na cesti, ki se ukvarja z redefinicijo koncepta umetnosti v javnih prostorih. V programu bomo povezali umetnike, udele?ence razstave. Program je skupnostni projekt, ki ga pripravljajo sodelujo?i umetniki, udele?enci in organizator razstave, ter vabljeni gostje. Program je del razstave? Moderna galerija Ljubljana – Muzej na cesti (Museum in the Street) link


english below

program broadcast 03 je skupnostni projekt udele?encev razstave MNC in organizatorja Moderna Galerija Ljubljana. Vsi sodelujo?i v programu tako umetniki kot vabljeni gostje sodelujejo brez pla?ila honorarja. Hvala!

_____________

1. projekti udele?encev razstave MNC

sobota 27. in nedelja 28.sept. ob 16.30-? Anja Plani??ek – BS-3 Radio Tour
dnevni termini za projekte: Jo?e Bar?i – Branje Kapitala, Minna Henriksson – Ljubljana Notes, Alterazioni Video – opening performance, Nika ?pan – komercializacija uli?nih imen, Franc Purg – SPREMINJANJE

2. dialogi med umetniki, udele?enci MNC ? listen Artsits Dialogs

med 17.00 in 19.00 – dnevni termin za pogovore med umetniki, udele?enci MNC: Viktor Bernik, Vuk ?osi?, Vadim Fi?kin, Dejan Habicht, I?tvan I?t Huzjan, Tanja La?eti?, Jadranka Ljubi?i?, Ga?per Kralj, Ja?a Mrevlje, Cesare Pietroiusti, Marko Poga?nik, Marija Mojca Punger?ar, Franc Purg, son:DA, Igor ?tromajer, Matej Andra? Vogrin?i?, Adela ?eleznik.

3. tematski razgovori ?? listen archive Public space –? seria roundtabels:

Sreda 24. sept., ob 19.00 – OBLIKE UPORA vodi dr. Ga?per Kralj, sogovorniki: Endre Tot, dr. Darij Zadnikar, Vlado Repnik, Martina Ruhsam, Aigul Hakimova in Armin Salihovi?

?etrtek 25. sept., ob 19.00 – PREDSTAVITEV RAZSTAVE MNC, Bojana Pi?kur in Zdenka Badovinac

petek 26. sept., ob 19.00 – IZBRIS, IZKLU?EVANJE KULTURNO DRUGA?NIH vodi Miha Zadnikar; sogovorniki: dr. Jelka Zorn, Neboj?a Miliki?, Aleksandar Todorovi?

ponedeljek 29.sept., ob 19.00 – CERKEV KOT JAVNI PROSTOR vodi Ale? ?rni?; sogovorniki: Zora Stan?i?, dr. Darko ?trajn in predstavnik katoli?ke cerkve

torek 30.sept., ob 19.00 – JAVNI PROSTOR IN STANOVANJSKA NASELJA, vodi:arh. Jure Grohar, sogovorniki Jeanne van Heeswijk, arh. Anja Plani??ek, arh.Tadej Gla?ar, Goro Osojnik

4. radioCona objavlja: APEL ZA VZPOSTAVITEV JAVNO DOSTOPNIH RADIJSKIH FREKVENC

sreda 1.okt., 19.00 RADIJSKE FREKVENCE – JAVNI PROSTOR?/ apel za javno dostopno frekven?no obmo?je, sodelujejo: Mojca Plan?ak/So0gledi/CMFE, Toma? Zaniuk/Radio ?tudent, Irena Pivka, Brane Zorman/radioCona

5. mednarodni radijski art ali skupnostni projekti /radioHalas, Radio Free Palastine, radiostanica Mir)

6. projekt 7 skladateljev /glasbeni projekt
______________________
program po dnevih:
sreda 24.sept?etrtek 25.septpetek 26.sept sobota 27.sept –? nedelja 28.sept –? ponedeljek 29.sept –? torek 30.septsreda 1.oktcetrtek 2.okt
____
PREDSTAVITEV RAZSTAVE MUZEJ NA CESTI Zdenka Badovinac in Bojana Pi?kur
poslu?aj/listen (mp3, 27.00min/37MB),? ali/or:? ConaCast
____________________
broadcast 03 program is a collective projects of the participants in the Museum in the Streets exhibition and Moderna galery Ljubljana

Sound projects and Museum in the Street art projects presentation Saturday 27 and Sunday 28 September at 4:30 – BS3 radio tour/Anja Plani??ek daily program for projects: Jo?e Bar?i- reading Capital Minna Henriksson- Ljubljana Notes, Alterazioni Video – opening performance, Jasmina Cibic, Nika ?pan

Dialogues with the Museum in the Streets artists a daily progran (5pm-7pm) for talking to the artists participating in the Museum in the Streets: Viktor Bernik, Vuk ?osi?, Vadim Fi?kin, Dejan Habicht, I?tvan I?t Huzjan, Jadranka, Ljubi?i?, Tanja La?eti?, Jadranka, Ljubi?i?, Ga?per Kralj, Ja?a Mrevlje, Cesare Pietroiusti, Marko Poga?nik, Marija Mojca Punger?ar, Franc Purg, son:DA, Igor ?tromajer, Matej Andra? Vogrin?i?, Aleda ?eleznik

Topical discussions

Wednesday, 25 September at 7 p.m. – forms of resistance host: Ga?per Kralj; speakers: Endre Tot, Darij Zadnikar, Ph.D., Vlado Repnik and Martina Ruhsa, Aigul Hakimova in Armin Salihovi?

Thursday, 25 Sept at 7 p.m. a presentation of the Museum in the Streets project Bojana Pi?kur, Zdenka Badovinac

Friday, 26 September at 7 p.m. – cancellation, exclusion of the culturally differenthost: Miha Zadnikar; speakers: Jelka Zorn, Ph.D., Neboj?a Miliki?, Aleksandar Todorovi?

Monday, 29 September at 7 p.m. – a church as public space host: Ale? ?rni?; speakers: Zora Stan?i?, Darko ?trajn, Ph.D., and a representative of the R. C. Church

Tuesday 30 Sept at 7 p.m. public space and residential estates Jure Grohar, Jeanne van Heeswijk, Anja Plani??ek and guests Initiative for free-access radio frequency bands radioCona is starting an initiative for a free-access frequency band

Wednesday 1 October at 7 p.m. radio frequencies – public space?/ an initiative for a public domain//free-access frequency band; participants: Mojca Plan?ak/So0gledi/CMFE, Toma? Zaniuk/Radio ?tudent, radioCona

international radio art or collective projects radioHalas, radio Free Palestine, radiostanica Mir, artradio PS1 …

7 composers project / music project

 

One Trackback

 • By arhiv brodcast03 « radioCona on October 17, 2008 at 10:57

  […] 17, 2008 in Uncategorized arhiv tretjega oddajanj radioCona broadcast03 – PUBLIC SPACE, ki je bil del razstave Muzej na cesti /Museum in the Street Moderna Gelerija, se nalaga na strani […]

 • radioCona:StoryscapesSE

  FM sound art exhibition, live from Ljubljana, Slovenia

  LIVE STREAM:
  Sat 18 - Thur 23 Jan 2020, each day 6.33PM - 11.30PM (CET / UTC+1)
  direct stream link:
  http://tmp.si:8000/radiocona.ogg


  Live StreamLIVE STREAM

 • radioCona, produced by CONA, launched in 2008, is a platform that uses the radio frequency space in art contexts. FM frequency is understood as public space, explored from different perspectives and mediated through artworks audiobooks, programming and exhibitions. radioCona is intervention into public space.


澳门威尼人斯娱乐网址