audioBook 01 copyright

28. Grafi?ni Bienale Matrica: nestabilna realnost MGLC
Galerija Jakopi? 4.9- 25.10.2009 in Salon knjig umetnikov 5. in 6. 9.2009 pred MGLC
audioBook 01 copyright, zapis: avdiobook in MP3 –? dol?ina prispevkov 7:35:02
PDF knjiga audioBook01prva izdaja/63 izvodov

Objavljeni prispevki se osredoto?ajo na teorijo in prakso avtorskega prava v sodobni vizualni umetnosti in na uveljavljanje avtorskega prava v digitalnih okoljih.
Del prispevkov, objavljeni v audioBook 01 copyright, je bilo pripravljenih za radijsko FM in spletno oddajanje radioCone broadcast02 copyright, junij 2008.? Del prispevkov je nastal pomladi 2009.

delo audioBook 01 copyright lahko kupite v galeriji MGLC – Jakopi?ev pavilion ali z naro?ilom preko spleta na e-mail: cona@cona.si

sodelujo?i: Maja Bogataj Jan?i?, Ur?a Chitrakar,? Maja Lubarda, Sa?a Kerko? Jadranka Ljubi?i?, Karmen Soto?ek ?tular, Igor ?tromajer, Ja?a Vrabec, in sodelujo?i pri okrogli mizi.
avtorja Irena Pivka, Brane Zorman, produkcija Cona in MGLC, 2009

VSEBINA audioBook 01 copyright,? podcast (format avdiobook in MP3 sta dostopna v knjigi)

1.0 pravna pisarna o avtorskih pravicah V ?asu drugega oddajanja smo odprli za?asno pravno posvetovalnico za avtorsko pravo. Pisarna je bila odprta od 1. do 27. junija 2008. Na vsa vpra?anja smo posku?ali odgovoriti in jih objaviti v prispevku in na radioCona straneh.
Pisarno je vodila Maja Lubarda, pravni vodja Creative Commons.
poslu?aj (mp3, 1.26.56min/79.6MB)? ConaCast

2.0 OKROGLA MIZA: avtorstvo in vizualna umetnost Namen delovnega pogovora je bilo soo?iti umetnike in pravnike, ki pokrivajo podro?je avtorskega prava in preveriti medsebojne prakti?ne koristi. Odprle so se teme kot so; Ali ustanoviti kolektivko za vizualno umetnost? Kaj in kako rokovati s projekti v digitalni obliki? Kaj storiti, ko je piratstvo edina oblika pridobivanja materiala? Kak?na je zavest o avtorstvu med uporabniki in avtorji?
sodelujo? pravniki: Ur?a Chitrakar, Maja Lubarda, Ja?a Vrabec ter umetnikiin producenti Andrej Intihar, Alenka Pirman, barbara Bor?i?, Majova Punger?ar, Borut savski, Luka Frelih, Vasja Lebari?, Brane Zorman, Irena Pivka
poslu?aj 1.del (mp3, 56.47min/80MB)? ConaCast
poslu?aj 2.del (mp3, 48.27min/66.6MB)? ConaCast

3.0 Ur?a Chitrakar: Pogovor o teoriji in praksi uveljavljanja in upravljanja avtorskih pravic
poslu?aj (mp3, 32.40min/44.9MB) ConaCast

4.0 Maja Lubarda in Igor ?tromajer: Pogovor o digitalnem zapisu in avtorstvu kode
poslu?aj (mp3, 51.11min/70.3MB) ConaCast

5.0 Jadranka Ljubi?i? in mag. Ja?a Vrabec; Razgovor med pravnikom in kustosinjo o avtorstvu dela, ki je nastalo s kopiranjem drugega dela. Kako ravnati s tehniko copy-paste?
poslu?aj (mp3, 1.03.52min/87.8MB)? ConaCast

6.0 Sa?a Kerko? Pogovor o avtorskem pravu na podro?ju sodobne ilustracije in grafi?nega oblikovanja.
poslu?aj (mp3, 33.12min/45.7MB)? ConaCast

7.0 dr. Maja Bogataj Jan?i?; Pogovor o avtorskem pravu in knjigi “Avtorsko pravo v digitalni dobi – pravno varstvo tehnolo?kih ukrepov za varstvo avtorskih del” (DRM – Digital Rights Management) poslu?aj (mp3, 34.26min/47.3MB),? ConaCast

8.0 mag. Karmen Soto?ek ?tular Pogovor o digitalizaciji gradiva in kako re?uje avtorskopravna vpra?anja NUK, ko posku?a svoje gradivo ponuditi na spletu.
poslu?aj 1.del (mp3, 27.28min/15.9MB),? ConaCast
poslu?aj 2.del (mp3, 13.14min/7.7MB),? ConaCast

9.0 radioCona NAPOVEDNIKI
poslu?aj (mp3, 6.35min/9.3MB),? ConaCast

 • radioCona:StoryscapesSE

  FM sound art exhibition, live from Ljubljana, Slovenia

  LIVE STREAM:
  Sat 18 - Thur 23 Jan 2020, each day 6.33PM - 11.30PM (CET / UTC+1)
  direct stream link:
  http://tmp.si:8000/radiocona.ogg


  Live StreamLIVE STREAM

 • radioCona, produced by CONA, launched in 2008, is a platform that uses the radio frequency space in art contexts. FM frequency is understood as public space, explored from different perspectives and mediated through artworks audiobooks, programming and exhibitions. radioCona is intervention into public space.


澳门威尼人斯娱乐网址